Colin

Colin

威望 : 17 赞同 : 14 感谢 : 8

更多 »回复

0

我们在2.0版本把自研的美颜SDKbeta下架了,由于做的不够专业,所以建议用户使用更专业的美颜SDK。

0

https://github.com/AgoraIO/Agora-Video-Source-Android  

0

https://github.com/AgoraIO/Agora-Video-Source-Android https://github.com/AgoraIO/Agora-Video-Source-iOS  

0

无法从声网方限制房间人数,只能从业务上考虑,比如房间上锁,或房间名复杂化。

0

如果可以还是推荐使用我们的Linux录制SDK。https://docs.agora.io/cn/2.0.2/addons/Recording/Product%20Overview/product?platform=%E5%85%A8%E5%B9%B3%E5%...

更多 »发问

没有内容

更多 »动态

详细资料

个人成就:

威望: 17 赞同: 14 感谢: 8

最后活跃:
2017-12-20 15:21
擅长话题:
视频清晰度 1   0
RN如何集成 1   0
iOS接口函数 1   0
iOS cocoaPod 1   0
内存泄漏 1   0
通信 2   0